< Översikt    Index   En enkel animation

Dags att sätta igång med Blender. Vi börjar med att faktiskt göra en enkel animation!

 1. Starta Blender.
 2. Nu ser du standardvyn, med en kamera, en lampa och en kub. Pröva de olika vyerna med knapparna på det numeriska tangentbordet. Pröva också att zooma, rotera och panorera med hjälp av musknapparna. Markera kuben genom att högerklicka på den. Pröva att flytta, rotera och skala kuben med hjälp av 3D-verktygen. Radera sedan kuben genom att trycka på DELETE (godkänn genom att klicka på «Delete» i den lilla dialogrutan som kommer upp).
 3. Lägg till Blenders maskot, apan Suzanne, till scenen med menyn Add->Mesh->Monkey.
 4. Ge apan ett material: Välj Material i egenskapspanelen. Ge apan en klarröd metallblank färg: välj färgen R 1.000, G 0.000, B 0.000 under fliken Diffuse, och dra upp Intensity till max och Hardness till 500 under fliken Specular.
 5. Ta bort kantigheten från apan genom att klicka på knappen Smooth i verktygspanelen.
 6. Dags för animation! Spola tillbaka till första bildrutan. Markera apan, och sätt in en nyckelruta genom att trycka I (alternativt klicka på knappen Insert under Keyframes i verktygspanelen). Välj Rotation i menyn som kommer upp.
 7. Spola nu fram till ruta 62, rotera apan 90 grader med den blå cirkeln och sätt in en nyckelruta. Upprepa samma sak för rutorna 125, 187 och 250.
 8. Pröva animationen genom att spola tillbaka till ruta 1 och sedan välja Spela framåt. Stoppa uppspelningen med samma knapp.
 9. Dags att rendera filmen. Öppna renderingspanelen. Under Dimensions, välj «TV PAL 4:3». Under Shading, välj bort allt utom «Color Management» (om valet finns). Under Output, välj filnamn och var du vill spara din film. Välj filformatet MPEG och kolla under fliken Encoding att Audio Codec står på «None». Klicka på knappen Animation högst upp. Renderingen kommer att ta några minuter, men sen är din första Blender-animation klar att titta på!
  Så här kommer den att se ut om du följt instruktionerna.


< Översikt    Index