3DF FILM BLOGG LÄNKAR

Hur man gör en interaktiv 3D-grafik

Navigera i 3D-grafiken:

 • Vänster musknapp: rotera.
 • Höger musknapp: åka.
 • Snurra scrollhjulet: zooma.
 • Håll ned scrollhjulet: panorera.

Att göra en interaktiv 3D-grafik, som den här ovan, är inte så svårt. Så här gör man:

 1. I Blender: Exportera till en X3D-fil med menyn
  File->Export->X3D Extensible 3D (.x3d).
 2. Skapa en html-fil i samma mapp som X3D-filen, med följande kod:

  <!DOCTYPE html>
  <html>
    <head>
     <link rel='stylesheet' type='text/css' href='http://x3dom.org/release/x3dom.css'></link>
     <script type='text/javascript' src='http://x3dom.org/release/x3dom.js'></script>
    </head>
    <body>
     <x3d id='Min3dGrafik_Id' showStat='false' showLog='false' x='0px' y='0px' width='800px' height='600px'>
      <scene>
       <inline nameSpaceName="Min3dGrafik;" mapDEFToID="true" url='Min3dGrafik.x3d' ></inline>
      </scene>
     </x3d>
    </body>
  </html>


  Ändra ”Min3dGrafik” till namnet på din X3D-grafik.
   
 3. Provkör html-filen i en webbläsare.

Obs! Pröva först med en väldigt enkel 3D-modell, som kuben ovan. En komplicerad modell med många polygoner kan krascha webbläsaren på en klen dator.


14 april 2016, 19:03


En egen renderfarm

Simulera solljuset

Hur man gör en interaktiv 3D-grafik

Kom igång med Blender